Krotkofalarstwo

Krotkofalarstwo

Krótkofalarstwo, to radiowa służba amatorska. Jest to hobby, które powstało, aby nawiązywać łączności mediacje gospodarcze w Warszawie radiowe na wydzielonych pasmach radiowych. Może to służyć uczestnictwu w zawodach krótkofalarskich, konstruowaniu urządzeń radiowych, nawiązywany łączności.http://www.mocuzdrawiania.pl/bioenergoterapia-poznan/

Rozwój radia amatorskiego przyczynił się w rozwój nauki, projektowania, przemysłu, usług. Ma on wielkie znaczenie ekonomiczne oraz społeczne, ponieważ przez jego różuj powstały nowe gałęzie przemysłu, przyczynił się do łączenia narodów i ratowania ludzkich istnień.

Początki istnienia radia amatorskiego sięgają końca XIX wieku. Pierwszą wiadomością, jaka została wysłana drogą radiową była wiadomość przekazana na drugą stronę kanału La Manche. Łączność była prowadzona za pomocą alfabetu Morse’a.

Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych ustalono przepisy regulujące komunikację bezprzewodową.

W Polsce początki krótkofalarstwa sięgają lat 20 XX wieku, kiedy pokazały się pierwsze radia amatorskie. Przed II wojną światową radio było używane do celów obronnych.

– autor artykułu