Fale radiowe

Fale radiowe, to fale elektromagnetyczne, które mają częstotliwość mniejszą niż 3000 GHz. Rozchodzą się w przestrzeni bez pomocy sztucznych przewodników. Fale radiowe mają kilka źródeł:

naturalne – wyładowania atmosferyczne, zjawiska geologiczne we wnętrzu Ziemi, zorze polarne,

sztuczne,

zamierzone – nadajniki radiowe,

zakłócenia/szumy – silniki komutatorowe, instalacje prądu przemiennego, styczniki, komputery, kuchenki mikrofalowe, przetwornice zasilające, falowniki, spawarki, silniki cieplne, lampy wyładownicze.

Fale możemy wyróżniać również ze względu na propagacje środowiska:

falę przyziemną,

falę troposferyczną,

fale jonosferyczną,

fale w przestrzeni kosmicznej.

W kajaki kaszuby zależności od długości fali radiowej można wyróżnić różnorodne zjawiska falowe np. dyferencję, refrakcję, odbicia.

– autor artykułu